Giới thiệu

Hội Y khoa lâm sàng HIV/AIDS Việt Nam (VCHAS) được thành lập năm 2012. VCHAS là tổ chức nghề nghiệp tự nguyện, không vụ lợi, tập hợp các tổ chức, cá nhân Việt nam đã và đang làm công tác chuyên môn, nghiên cứu, giảng dạy y học về lĩnh vực HIV, đồng nhiễm viêm gan và HIV và các vấn đề liên quan. VCHAS với kinh nghiệm cùa mình và thu hút được các chuyên gia giỏi nhất trong lĩnh vực HIV/AIDS đã và sẽ đóng góp cải thiện chất lượng chăm sóc và điều trị HIV/AIDS ở Việt Nam và khu vực.
.