Tôi muốn tìm Điều lệ Hội Y khoa lâm sàng HIV/AIDS Việt Nam. Đối với tổ chức xin gia nhập Hội thì mức phí của tổ chức/năm là bao nhiêu (vì tôi đang vận động thành lập chi hội)?

Question :

Tôi muốn tìm Điều lệ Hội Y khoa lâm sàng HIV/AIDS Việt Nam. Đối với tổ chức xin gia nhập Hội thì mức phí của tổ chức/năm là bao nhiêu (vì tôi đang vận động thành lập chi hội)?

Answer :

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi
1. Điều lệ hội bạn có thể vào mục Giới thiệu trên trang web này hoặc bấm vào đây https://vchas.org/vi-VN/Home/Gioithieu/Dieule/2013/4/71.aspx
2. Hội phí đối với tổ chức là 3.000.000đ/năm, cá nhân là 300.000đ/năm. Cám ơn bạn, nếu bạn còn thắc mắc xin vui lòng đặt câu hỏi và để lại địa chỉ email, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin đầy đủ.