UNAIDS và WB cam kết phối hợp giải quyết các yếu tố “dẫn dắt” dịch HIV/AIDS


Đầu tháng 02/2014 vừa qua, trong khuôn khổ cuộc họp cấp cao tại Washington (Hoa Kỳ), Chương trình phối hợp của Liên hợp quốc về phòng, chống AIDS (UNAIDS) và Nhóm Ngân hàng thế giới (WB) đã cam kết cùng phối hợp chặt chặt chẽ với Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) và các đối tác quốc tế khác để giải quyết các yếu tố xã hội và cấu trúc đang “dẫn dắt” dịch HIV/AIDS thông qua việc “đẩy” con người vào nguy cơ nhiễm HIV cao hơn, cũng như cản trở họ tiếp cận với các dịch vụ dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS.

Được biết, theo UNAIDS và Nhóm WB, các yếu tố xã hội và cấu trúc này bao gồm bình đẳng giới, kỳ thị và phân biệt đối xử; thiếu tiếp cận giáo dục và điều kiện sống bấp bênh.

Theo UNAIDS, ACĐ0214