THÔNG BÁO SỐ 01 VỀ VIỆC TỔ CHỨC “HỘI NGHỊ KHOA HỌC BỆNH TRUYỀN NHIỄM VÀ HIV/AIDS TOÀN QUỐC – 2015”


THÔNG BÁO SỐ 01 VỀ VIỆC TỔ CHỨC “HỘI NGHỊ KHOA HỌC BỆNH TRUYỀN NHIỄM VÀ HIV/AIDS TOÀN QUỐC – 2015”

 

Kính gửi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     

          Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương phối hợp với Hội Truyền nhiễm Việt Nam và Hội Y khoa lâm sàng HIV/AIDS Việt Nam dự kiến tổ chức “Hội nghị khoa học Bệnh Truyền nhiễm và HIV/AIDS toàn quốc – 2015” vào tuần đầu tháng 09/2015 tại Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Ban Tổ chức Hội nghị trân trọng kính mời các bác sỹ, các cán bộ khoa học, cán bộ làm việc trong lĩnh vực Truyền nhiễm, Vi sinh lâm sàng, Dịch tễ học, Truyền nhiễm Nhi, Y tế dự phòng tham dự Hội nghị, viết bài và báo cáo các đề tài nghiên cứu khoa học. Các bài báo cáo có giá trị khoa học sẽ được Hội đồng Biên tập xem xét và duyệt đăng trên Tạp chí “Truyền nhiễm Việt Nam”.

1. Hướng dẫn về nội dung và hình thức bài báo tại Hội nghị:

1.1. Báo cáo Hội nghị bao gồm các nghiên cứu về:

– Nhiễm HIV và các bệnh nhiễm trùng cơ hội, đồng nhiễm viêm gan vi rút B, C và HIV.

– Các bệnh truyền nhiễm tái nổi và mới nổi.

– Viêm gan vi rút, kháng sinh và kháng kháng sinh, các bệnh do nấm và ký sinh trùng, các nhiễm trùng bệnh viện và cộng đồng.

– Các kỹ thuật xét nghiệm ứng dụng trong chẩn đoán và điều trị bệnh Truyền nhiễm.

– Các bệnh nhiễm trùng và truyền nhiễm ở trẻ em.

– Các nghiên cứu về Vi sinh lâm sàng.

1.2. Báo cáo toàn văn và tóm tắt gửi dưới dạng thư điện tử (e-mail) hoặc văn bản có giấy kèm đĩa CD/USB.

1.3. Hướng dẫn báo cáo tham dự:

a. Bản tóm tắt được trình bày trên 01 trang giấy khổ A4 bằng tiếng Việt và tiếng Anh, theo hướng dẫn ở Phụ lục 1 (đính kèm).

b. Nếu có nhu cầu đăng tạp chí Truyền nhiễm Việt Nam đề nghị gửi báo cáo tóm tắt và toàn văn theo quy định tại Thể lệ đăng bài trên Tạp chí Truyền nhiễm Việt Nam (xem phụ lục 1). Các báo cáo toàn văn sẽ gửi phản biện và đăng tải trên Tạp chí Truyền nhiễm Việt Nam. Tác giả chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả và nội dung chuyên môn bài gửi đăng. Ban tổ chức cam kết chỉ lưu trữ các đề tài bài báo khoa học đã gửi đến Tòa soạn và không xuất bản các đề tài bài báo khoa học đã gửi đến dưới bất kỳ hình thức nào nếu chưa có sự đồng ý của tác giả.

c. Nếu chỉ có nhu cầu báo cáo tại Hội nghị (không đăng trên Tạp chí số thường kỳ) thì tác giả chỉ cần gửi báo cáo tóm tắt. Các báo cáo tóm tắt sẽ được lựa chọn và đăng trong Kỷ yếu (Số đặc biệt) của Hội nghị.

2. Hướng dẫn trình bày báo cáo tại Hội nghị

2.1. Báo cáo nói (oral presentation)

a. Các báo cáo sẽ được xem xét, lựa chọn để đưa vào chương trình báo cáo trong phiên toàn thể hoặc tại các Hội trườngchuyên đề (Section) của Hội nghị. Ban tổ chức sẽ thông báo tới tác giả chậm nhất 30 ngày làm việc trước ngày khai mạc Hội nghị.

b. Mỗi báo cáo trình bày và thảo luận tại Hội nghị không quá 15 phút và do theo sự điều hành của Đoàn chủ trì các Section. Báo cáo được trình bày bằng phần mềm Powerpoint (cả hai ngôn ngữ Anh và Việt Nam). Tác giả gửi đĩa CD lưu phần trình bày, hoặc gửi qua e-mail đến Ban thư ký Hội nghị chậm nhất 15 ngày làm việc trước ngày khai mạc Hội nghị.

2.2.  Báo cáo treo tường (Poster).

Các báo cáo khác trình bày tại Hội nghị dưới dạng Poster. Mỗi Poster có kích thước khổ giấy A0 đứng (109 x 79)cm . Mỗi báo cáo chỉ treo 01 bản. Ban tổ chức sẽ thông báo những Poster được trình bày tại Hội nghị tới tác giả chậm nhất 15 ngày làm việc trước ngày khai mạc Hội nghị.

3. Thời hạn nộp báo cáo

– Thời hạn đăng ký tên bài báo cáo: trước ngày 30/4/2015

– Thời hạn gửi bài tóm tắt và toàn văn: trước ngày 30/6/2015

Báo cáo tóm tắt và toàn văn xin gửi về theo địa chỉ:

ThS. BS. Phạm Văn Tùng
Văn phòng Hội Truyền nhiễm Việt Nam
Số 78 đường Giải Phóng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
(Tầng 6, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương)
Điện thoại: 0913228072, e-mail: vantungpham1031952@yahoo.com.vn; tapchitruyennhiem@gmail.com

 *E-mail gửi bài vui lòng ghi rõ tiêu đề: “Gửi báo cáo tại Hội nghị khoa học bệnh Truyền nhiễm và HIV/AIDS toàn quốc – 2015”.

4. Tài liệu xuất bản của Hội nghị

– Chương trình Hội nghị.
– Kỷ yếu Hội nghị khoa học (Số Tạp chí đặc biệt).
– Tạp chí Truyền nhiễm Việt Nam số 03(11) – 2015.

Thông báo của Hội nghị sẽ được đăng trên Trang thông tin điện tử (Website) của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương: www.benhnhietdoi.vn; Website của Hội Truyền nhiễm Việt Nam: www.vsid.vn  Website của Hội Y khoa lâm sàng HIV/AIDS Việt Nam: www.vchas.org

Mọi chi tiết về công tác tổ chức Hội nghị vui lòng liên hệ:

ThS. Lưu Quang Tiến
Chánh văn phòng Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến,
Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương,
Số 78 Giải Phóng, Đống Đa, Hà Nội.
Tel: 0903278564; Fax: 04.35766021; Email: tienlq@nhtd.vn

Ban Tổ chức Hội nghị sẽ gửi tới quý vị các thông tin cần thiết trong những thông báo tiếp theo.

          Rất mong sự nhiệt tình tham gia của quý vị.

          Trân trọng thông báo và cảm ơn.

 

TRƯỞNG  BAN TỔ CHỨC

 

(đã ký)

 

PGS.TS.BS.Nguyễn Văn Kính
Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương
Chủ tịch Hội Truyền Nhiễm Việt Nam
Chủ tịch Hội Y khoa Lâm sàng HIV/AIDS Việt Nam

 Phụ lục 01:

THỂ LỆ ĐĂNG BÀI TRÊN
TẠP CHÍ TRUYỀN NHIỄM VIỆT NAM

1. Nhận đăng

          Tạp chí “Truyền nhiễm Việt nam” nhận đăng các công trình, đề tài nghiên cứu khoa học, các bài báo khoa học tổng quan, chuyên đề, chuyên khảo; những quan điểm, định hướng… về lâm sàng, điều trị, hướng dẫn, dự phòng, dịch tễ học các bệnh truyền nhiễm, HIV/AIDS và chăm sóc sức khỏe sộng đồng. Các tin, bài cung cấp thông tin về phòng, chống dịch bệnh, về tình hình dịch bệnh trong nước và trên thế giới, diễn đàn trao đổi và phổ biến thông tin khoa học bệnh Truyền nhiễm và HIV/AIDS tới đông đảo bạn đọc trong nước và quốc tế.

2. Quy định chung

          – Bản thảo các đề tài, công trình nghiên cứu khoa học gửi đăng Tạp chí được in trên giấy khổ A4, không quá 10 trang, Font chữ Time New Roman 13 (Unicode) kèm theo đĩa CDRom hoặc chuyển qua Email của Tạp chí. Có tóm tắt bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Các đề tài nghiên cứu khoa học được chuyển cho chuyên gia phản biện trước khi Tổng Biên tập phê duyệt chấp nhận đăng bài.

          – Các bài tổng quan, chuyên khảo không quá 10 trang khổ A4. Có tóm tắt bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

          – Các tác giả cần khẳng định bài của mình chưa đăng trên các báo, tạp chí khác.

          – Bài không đăng sẽ không hoàn trả lại tác giả.

3. Thứ tự trình bày các đề tài nghiên cứu khoa học gửi đăng Tạp chí

          – Tên đề tài: bằng tiếng Việt và tiếng Anh, không quá 30 từ, viết chữ in hoa, không viết tắt.

          – Tác giả: ghi rõ họ tên, nơi công tác, địa chỉ, điện thoại, E-mail của tác giả và họ tên của người cùng tham gia (nếu có).

          – Tóm tắt (Summary) bằng tiếng Việt và tiếng Anh, không qúa 300 từ. Gồm các phần: Mở đầu (Background); Mục tiêu (Objectives); Kết quả (Results), Bàn luận (Discussion); Kết luận (Conclusions).

          – Từ khóa (Keywords) không quá 6 từ.

          – Nội dung của đề tài gồm các phần: Đặt vấn đề; Đối tượng, vật liệu và phương pháp nghiên cứu; Kết quả; Bàn luận (hai phần này không quá 5 bảng, biểu, sơ đồ, đồ thị); Kết luận và Khuyến nghị (nếu có).

          – Tài liệu tham khảo: không quá 10 tài liệu.

Thư từ và tin, bài gửi về Tạp chí theo địa chỉ:

Tạp chí Truyền nhiễm Việt Nam

78 đường Giải Phóng, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

(Tầng 6, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương).

Điện thoại: 04.35765464;

 E-mail: vantungpham1031952@yahoo.com.vn và tapchitruyennhiem@gmail.com