Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tổ chức đào tạo Chăm sóc, điều trị HIV/AIDS


Kính gửi: Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS các tỉnh/TP

Thực hiện kế hoạch hợp tác giữa Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và HAIVN về tổ chức đào tạo Chăm sóc, điều trị HIV/AIDS, Bệnh viện trân trọng kính mời các đơn vị cử học viên tham dự tập huấn theo nội dung và yêu cầu sau:

·     Thời gian:khai mạc dự kiến tuần cuối tháng 11/2015.

Dự kiến học viên sẽ học 02 buổi/tuần, từ 14h, mỗi buổi giảng kéo dài 120 phút.

·     Hình thức đào tạo: kết hợp 2 hình thức sau:

+ Đào tạo trực tuyến, trong giờ giảng các học viên ở tại địa phương, tiếp thu bài giảng của giảng viên ở tại BVBNĐTW thông qua các ứng dụng công nghệ thông tin (Các học viên cần có máy tính có camera, micro và đường truyền internet để tham gia vào khóa học)

+Đào tạo tại chỗ, những học viên đạt đủ tiêu chuẩn quy định sau khi hoàn thành đào tạo trực tuyến sẽ được mời tham dự đào tạo thực hành tại chỗ (3 ngày tại Bv Bệnh Nhiệt Đới TƯ)

·      Thành phần học viên:các bác sĩ, y sĩ đang và chuẩn bị làm việc tại cơ sở điều trị HIV/AIDS

·      Nội dung bài giảng:Áp dụng khung chương trình và tài liệu được Bộ Y tế phê duyệt tại quyết định số 180/QĐ-K2ĐT của Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo.

Cuối khóa đào tạo, các học viên đạt yêu cầu về thời gian tham dự và đáp ứng về chuyên môn sẽ được cấp Chứng chỉ đào tạo liên tục theo quy định của thông tư 22/2013/TT-BYT của Bộ Y tế.

Đề nghị các đơn vị đăng ký học viên (danh sách có tên, chức danh, vị trí công tác địa chỉ, nơi làm việc, email, số điện thoại liên hệ), BTC sẽ căn cứ vào nhu cầu của từng địa phương để sắp  xếp lớp học phù hợp với nhu cầu và điều kiện tổ chức. Đăng ký gửi về Lưu Quang Tiến, BV Nhiệt đới Trung ương, 78 Giải Phóng, Đống Đa, Hà Nội, ĐT.0903278564; e-mail: tienlq@nhtd.vn trước ngày 25/11/2015

Trân trọng cảm ơn.

 

 

                       
                      KT.GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

                               PHÓ GIÁM ĐỐC

 

                             Tạ Thị Diệu Ngân