Hội nghị Mạng lưới khu vực trong lĩnh vực HIV, virus viêm gan và Y học sức khỏe tình dục


Hội nghị Mạng lưới khu vực trong lĩnh vực HIV, virus viêm gan và Y học sức khỏe tình dục lần thứ nhất đã được tổ chức tại Bangkok, Thái Lan vào ngày 15-ngày 17 tháng 1 năm 2016. Hội nghi được đồng tổ chức bởi HIVNAT và Khoa Y, Đại học Chulalongkorn.

Hội nghị này đã thành công lớn tốt đẹp và đây là bước đầu cho một mục tiêu lâu dài của Hiệp hội Úc về HIV, viêm gan vi rút và chống lạm tình dục học đường Y tế. Hội nghị để tạo điều kiện liên kết giữa các xã hội lâm sàng tại Châu Á và khu vực Thái Bình Dương thông qua các kiến ​​thức và kinh nghiệm của các hội để đóng góp có ý nghĩa cho việc ứng phó với virus máu truyền (BBVs) và các nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục (STIs). Có 53 đại biểu đến từ 42 tổ chức và xã hội từ 16 quốc gia khác nhau tham gia vào hội nghị lần thứ 1 của mạng lưới khu vực. VCHAS do PGS.TS Nguyễn Văn Kính chủ tịch tham dự và tham gia thảo luận tại hôi nghị lần này.

Mục đích của hội nghị là giới thiệu các tổ chức thành viên và xã hội của Mạng lưới khu vực với nhau và thúc đẩy sự hợp tác giữa các tổ chức này. Các hoạt động của hội nghị đã được trình bày qua đó các tổ chức thành viên tìm những cơ hội và lĩnh vực cần thiết để tăng cường hợp tác trong lĩnh vực HIV, viêm gan siêu vi và sức khỏe tình dục.

Thảo luận bao gồm bài học kinh nghiệm, chia sẻ kiến ​​thức kỹ thuật, giáo dục, phổ biến thực hành tốt nhất, hợp tác giữa các tổ chức và vận động kêu gọi hỗ trợ. Những hạn chế và thách thức như nguồn lực hạn chế và kinh phí, ứng phó của chính phủ không đầy đủ cũng như yêu cầu cam kết về chính trị của các nhà lãnh đạo đã được đưa ra. Các thành viên đã thảo luận các biện pháp tăng cường hợp tác thông qua mạng lưới khu vực.

Hội nghị cho phép các thành viên và các tổ chức tham gia đàm phán các mục tiêu SMART trong các lĩnh vực hướng dẫn và hỗ trợ chuyên môn, nghiên cứu, phát triển năng lực lâm sàng và vai trò của các phòng thí nghiệm trong việc tăng cường ứng phó với HIV, virus viêm gan và sức khỏe tình dục.

Các bước tiếp theo của Mạng lưới khu vực đã được thảo luận vào ngày cuối cùng của với việc tiếp tục nhận biết nhu cầu của Mạng lưới khu vực để tăng cường tiếp cận hợp tác. Các điều lệ và phối hợp hợp tác của mạng lưới hội sẽ có trong tương lai gần.

Các nhà tài trợ Gilead Foundation và ViiV về Y tế đã hỗ trợ cho Hội nghị thành công.