THÔNG BÁO MỜI THAM GIA CÁC HỘI NGHỊ KHOA HỌC QUÝ 4, NĂM 2013


Văn phòng Hội Truyền nhiễm Việt Nam (Hội) đã nhận được các thông báo của Tổng hội Y học Việt Nam và Bệnh viện Nhi Trung ương về việc mời tham gia các hội nghị khoa học tổ chức trong quý IV năm 2013. Được sự ủy quyền của Chủ tịch Hội, Văn phòng Hội xin trân trọng thông báo tới các quý vị thông tin cần thiết về các hội nghị khoa học nêu trên:

1. Về “Hội nghị khoa học thường niên của Tổng hội Y học Việt Nam lần thứ hai, năm 2013” (Theo thông báo của Tổng hội Y học Việt nam số 256/TB-THYH, ngày 2/8/2013).

1.1. Thời gian, địa điểm tổ chức Hội nghị: Ngày 23/11/2013, tại Khách sạn Windsor Plaza, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.

1.2. Thời hạn đăng ký: Hết ngày 31/8/2013.

1.3. Thể lệ viết báo cáo:

– Font và cỡ chữ: Times New Roman, cỡ chữ 14.

– Báo cáo tóm tắt bằng tiếng Việt và tiếng Anh, khoảng 300 đến 500 từ cho mỗi thứ tiếng.

+ Tóm tắt các báo cáo tổng quan gồm: Tiêu đề, tên tác giả và địa chỉ liên lạc qua điện thoại và qua e-mail, chức danh khoa học của tác giả, chức vụ và tên đơn vị, tóm tắt nội dung báo cáo.

+ Tóm tắt các kết quả nghiên cứu gồm: Tiêu đề, tên tác giả và những người cùng tham gia (xin không đề “và cộng sự”), tên và địa chỉ cơ quan thực hiện đề tài, tên và địa chỉ liên lạc qua điện thoại và e-mail của tác giả chính, đặt vấn đề, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng và phương pháp nghiên cứu, kết quả chính và kết luận.

– Mỗi báo cáo chính xin gửi về Ban tổ chức tóm tắt lý lịch khoa học bằng tiếng Việt và tiếng Anh khoảng 300 đến 500 từ gồm: Họ tên, năm và nơi tốt nghiệp đại học, chức danh khoa học hiện nay và năm được công nhận, các lĩnh vực khoa học quan tâm, các thành tích khoa học đã đạt được (số lượng các đề tài, dự án chủ trì hoặc tham gia, số lượng các bài báo khoa học đã công bố, các sách đã xuất bản chính thức, phần thưởng khoa học đã được công nhận). Tác giả chịu trách nhiệm trước Ban tổ chức Hội nghị và công luận về lý lịch khoa học, nội dung báo cáo và bản quyền tác giả.

1.4. Nơi nhận báo cáo

– Địa chỉ gửi tóm bắt báo cáo và tóm tắt lý lịch khoa học: nguyentiendungvietnam@gmail.com; anhlan.krhm@gmail.com; vgamp@fpt.vn; Ban tổ chức không nhận các báo cáo gửi qua đường Bưu điện hoặc qua Fax.

– Ban tổ chức sẽ in cuốn Handbook của Hội nghị, bao gồm tóm tắt các báo cáo và tóm tắt lý lịch khoa học của tác giả (tiếng Việt và tiếng Anh).

2. Về “Hội nghị khoa học về các bệnh nhiễm trùng và HIV/AIDS Trẻ em toàn quốc năm 2013” (Theo thông báo của Bệnh viện Nhi Trung ương (lần thứ nhất), ngày 11/6/2013).

Hội nghị sẽ tập trung vào các lĩnh vực chuyên môn như: Các bệnh truyền nhiễm mới nổi, tái nổi, các bệnh nhiễm trùng thần kinh, cập nhật các phác đồ điều trị mới, HIV/AIDS Nhi khoa…

2.1. Thời gian, địa điểm tổ chức Hội nghị: Dự kiến ngày 24, 25/10/2013, tại Hội trường J, Bệnh viện Nhi Trung ương, số 18/879 đường La Thành, quận Đống Đa, Hà Nội.

2.2. Thời hạn đăng ký: Đến 16h00, ngày 03/9/2013.

2.3. Thể lệ viết báo cáo: (Theo thể lệ đăng bài trên Tạp chí Y học Việt Nam).

– Yêu cầu tác giả gửi 01 bản thảo, đánh máy rõ ràng, cách dòng, để lề rộng, có đánh số trang, kèm bản mềm. Tên bài chữ in hoa (tiếng Việt và tiếng Anh). Tên (các) tác giả, ghi rõ họ tên, nơi công tác. Cấu trúc bài cần ngắn gọn, cỡ chữ 14 Vntime, không qúa 6 trang khổ A4 (lề cách trên 3cm, cách dưới 2cm, cách phải, trái mỗi bên 2,5cm).

– Trình tự bài viết: Tóm tắt bài viết bằng tiếng Việt và tiến Anh (bắt buộc); Đại cương giới thiệu ngắn gọn công trình nghiên cứu, nêu mục đích nghiên cứu; Phương pháp nghiên cứu; Kết quả nghiên cứu; Bàn luận; Kết luận; Khuyến nghị (nếu có). Các bảng, hình vẽ cần rõ ràng, có đánh số thứ tự, có chú thích.

– Tài liệu tham khảo: đánh số thứ tự tài liệu tiếng Việt (vần ABC theo tên tác giả) sau đó đến tài liệu tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nga (vần ABC theo họ)… Mỗi tài liệu đề tên tác giả, sau đến họ và chữ đệm, tên bài, tên tạp chí, năm xuất bản, số trang. Với sách đề tên sách, tên tác giả, tên nhà xuất bản, năm xuất bản, số trang.

2.4. Nơi nhận bài và đăng ký đại biểu

Phòng Tổng hợp, Viện Nghiên cứu sức khỏe Trẻ em, Bệnh viện Nhi Trung ương, 18/879 đường La Thành, quận Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: 0462738648; E-mail: p.tonghop@rich.org.vn

Ban tổ chức chỉ gửi giấy mời và chương trình cho các đại biểu có đăng ký đại biểu theo mẫu đình kèm. Đại biểu tham dự Hội nghị tự túc phương tiện đi lại và chỗ ăn, nghỉ.

MẪU

ĐĂNG KÝ

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Hội nghị khoa học

“Các bệnh nhiễm trùng và HIV/AIDS Trẻ em toàn quốc năm 2013”

Đơn vị: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Điện thoại: . . . . . . . . Fax: . . . . . . . .

TT

HỌ TÊN

HỌC HÀM, HỌC VỊ

CHỨC VỤ

KHOA, PHÒNG

ĐIỆN THOẠI

GHI CHÚ

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Văn phòng Hội trân trọng kính báo!

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Văn Thắng