TƯƠNG LAI NGƯỜI DÂN ANH SẼ ĐƯỢC MUA SINH PHẨM TỰ XÉT NGHIỆM HIV TẠI NHÀ


Tháng 8/2013 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Y tế – Công cộng Anh Anna Soubry đã công bố kế hoạch hủy bỏ quy định về Dịch vụ xét nghiệm và Sinh phẩm xét nghiệm HIV ở nước này đã được ban hành từ năm 1992. Trên cơ sở hủy bỏ này sẽ hợp pháp hóa việc bán các bộ sinh phẩm tự xét nghiệm HIV tại nhà cho kết quả nhanh.

Các quy định mới sẽ cho phép người dân Anh được mua các bộ sinh phẩm xét nghiệm HIV tại nhà để tự xét nghiệm HIV qua các mẫu nước bọt và cho kết quả gần như “ngay lập tức”.

Theo cơ quan Bảo vệ sức khỏe Anh, hiện có khoảng 25% trong số 100.000 người Anh đã nhiễm HIV (tính đến tháng 11/2012) nhưng không biết tình trạng nhiễm HIV của mình. Bộ trưởng Anna Soubry tin rằng việc gỡ bỏ quy định cũ về việc cấm sinh phẩm tự xét nghiệm HIV đã ban hành và việc ban hành quy định mới (đã nêu trên) sẽ khuyến khích người dân tự làm xét nghiệm HIV để sớm phát hiện tình trạng nhiễm HIV của mình và tìm kiếm điều trị sớm nếu họ đã nhiễm HIV.

Theo TheBody, ACD0913, PV.