Lời cảm ơn của Ban tổ chức Hội nghị khoa học Toàn quốc bệnh Truyền nhiễm & HIV/AIDS 2015


LỜI CẢM ƠN CỦA BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC BỆNH TRUYỀN NHIỄM VÀ HIV/AIDS 2015

Trong hai ngày 04-05 tháng 9 năm 2015, tại khách sạn LAVY, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (NHTD), Hội Truyền nhiễm Việt Nam (VSID) và Hội Y khoa Lâm sàng HIV/AIDS Việt Nam (VCHAS) cùng phối hợp tổ chức thành công tốt đẹp Hội nghị khoa học bệnh Truyền nhiễm và HIV/AIDS toàn quốc năm 2015.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Hội Truyền nhiễm Việt Nam và Hội Y khoa Lâm sàng HIV/AIDS Việt Nam xin trân trọng cảm ơn lãnh đạo Bộ Y tế, Chủ tịch và Ban thường trực Tổng hội Y học Việt Nam, lãnh đạo Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam, lãnh đạo các Vụ, Cục trực thuộc Bộ Y tế, các Giáo sư, các nhà khoa học đầu ngành, lãnh đạo UBND tỉnh và các Sở, ban, ngành tỉnh Lâm Đồng, các đại biểu, hội viên Hội Truyền nhiễm Việt Nam và Hội Y khoa Lâm sàng HIV/AIDS Việt Nam, các cơ quan thông tấn, báo đài đã tham dự và đưa tin về Hội nghị, các nhà tài trợ đã tham gia tài trợ kinh phí cho Hội nghị, thành viên Ban tổ chức và các tiểu ban của Hội nghị, các công ty tổ chức sự kiện, thiết kế, in ấn, các cán bộ, công chức Bệnh viện và toàn thể các cá nhân, tập thể khác đã đóng góp công sức vào thành công của Hội nghị.

Đặc biệt Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Hội Y khoa Lâm sàng HIV/AIDS Việt Nam và Hội Truyền nhiễm Việt Nam xin gửi những lời cảm ơn sâu sắc và những lời chúc tốt đẹp nhất đến Công ty BD, Công ty Gilead, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Vietinbank, Tổ chức HAIVN, Tổ chức ASHM cùng hơn 20 nhà tài trợ khác đã tài trợ kinh phí bằng tiền mặt cũng như cơ sở vật chất để Hội nghị thành công tốt đẹp.

Kính chúc các quý vị đại biểu, kính chúc Ban lãnh đạo đơn vị cùng toàn thể gia đình mạnh khỏe, thịnh vượng, hạnh phúc!

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN

CHỦ TỊCH HỘI TRUYỀN NHIỄM VN

CHỦ TỊCH HỘI YKLS HIV/AIDS VN

PGS.TS Nguyễn Văn Kính